Terug

Werken en leren bij Yulius

APV Opleidingen

Yulius investeert veel in opleiding en onderzoek. We hechten veel waarde aan de erkenning van onze A-opleiding, de opleiding voor artsen die psychiater willen worden en aan onze erkende opleidingen tot kinder- en jeugdpsychiater, GZ-psycholoog, psychiatrisch verpleegkundige, medewerker maatschappelijke zorg, psychotherapeut, verpleegkundig specialist en nurse practitioner. Per jaar vinden meer dan honderd toekomstig verpleegkundigen, agogen en leerkrachten een stageplaats binnen onze organisatie. In het kader van deskundigheidsbevordering bieden we onze medewerkers een uitgebreid aanbod in bij- en nascholingstrajecten.

Secretariaat

  • 088 405 45 50