Terug

Aanmelden

Voor verwijzers

Zorgdomein

Bij voorkeur meldt u een patiënt aan via ZorgDomein. U kunt ook een aanmeldformulier gebruiken:

Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

  • Voor meer informatie over en aanmelding voor Wmo-diensten van Wijkgerichte Zorg (beschermd wonen, beschermd thuis, individuele begeleiding, dagbesteding) neemt u contact op met Wmo-Zorgbemiddeling: 088 - 405 36 23 - wmo-zorgbemiddeling@yulius.nl.

Eerst overleg?

Wilt u eerst overleggen over de zorgvraag van uw cliënt? Of wilt u meer informatie over de aanmelding?

Voor acute vragen buiten kantooruren belt u met de crisisdienst.