Kinderen en Jeugd

Kinder- en jeugdpsychiatrie

De tak Kinder- en Jeugdpsychiatrie van Yulius biedt hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen die door complexe psychiatrische problematiek zijn vastgelopen in hun ontwikkeling.

De behandelvormen die wij bieden zijn:

  • Poliklinische behandeling: U en uw kind bezoeken één van de poliklinieken van Yulius voor een behandeling. Het kan ook zijn dat een hulpverlener van Yulius bij u thuis langskomt voor behandeling of begeleiding. Poliklinische behandelingen en ambulante zorg vinden plaats in Dordrecht, Gorinchem, Barendrecht en Rotterdam.
  • Behandeling in de dagkliniek: Uw kind kan een intensieve behandeling volgen gedurende een dag of een dagdeel op één van onze behandellocaties. Dagklinische behandelingen vinden plaats in Dordrecht, Barendrecht en Rotterdam.
  •  Klinische behandeling: Bij ernstige psychiatrische problematiek kan een kind 24 uur per dag worden opgenomen op een open of gesloten afdeling. Klinische behandelingen vinden plaats in Dordrecht en Barendrecht.
  • e-health: Yulius biedt ook een aantal e-healthmodules aan voor kinderen met psychiatrische problematiek en hun ouders. Deze modules vinden meestal plaats in combinatie met gesprekken of andere vormen van behandeling.

Behandelvormen

Een behandeling kan bestaan uit:

  • verschillende soorten therapieën
  • gesprekken
  • trainingen (individueel of in groepsverband)

Welke behandelvorm wordt geadviseerd, hangt af van de hulpvraag en de problemen van uw kind of uw gezin. Hierbij geldt dat minder ingrijpende vormen van behandeling altijd de voorkeur verdienen. Dat houdt in dat we behandelingen zo kort mogelijk proberen te houden en het kind zo veel mogelijk in de eigen omgeving proberen te laten blijven.


Ons onderwijsaanbod

Yulius biedt ook (voortgezet) speciaal onderwijs aan kinderen en jongeren die door hun psychiatrische problemen belemmeringen ondervinden in het onderwijs. Bij Yulius stemmen we het onderwijs af op de behandeling of begeleiding die uw kind krijgt. Voor kinderen en jongeren die niet meer of minder intensief in behandeling zijn en beschikken over een cluster 4-indicatie, kunnen we (voortgezet) speciaal onderwijs op verschillende locaties in de regio Zuid-Holland Zuid verzorgen. Ook bieden we ambulante schoolbegeleiding op reguliere scholen. Meer informatie over onderwijs is te vinden op onderwijs.yulius.nl.