Aan het woord: Sanne Nonhebel, klinisch psycholoog

De 11-jarige Lisa werd bij ons aangemeld met gedragspro­blemen, schoolproblemen en problemen binnen de gezins­situatie. Eerder was de diagnose ADHD gesteld, maar bij Fluitenkruid vroegen we ons af of er niet meer met het meisje aan de hand was.

Elkaar nodig

De ouders van Lisa stonden machteloos en wilde graag hulp. Alleen waren zij bang dat een klinische opname wellicht wat te veel zou zijn. We kwamen vervolgens samen met de ouders en het kind tot de conclusie dat we elkaar nodig hebben om de opname zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit zorgde bij de ouders voor een verandering.

Beter beeld van de problematiek

Eerst kwamen zij amper binnen, maar gedurende de opname voelden ze zich steeds meer gehoord en serieus genomen. Ze hebben niet alleen veel over hun dochter geleerd, maar ook over zichzelf. Lisa heeft zich ontwikkeld van een meisje met allerlei klachten tot een begin­nend adolescente die beter in staat is naar haar eigen aandeel in de problemen te kijken. Bovendien weet ze nu beter hoe ze ermee om moet gaan. Ouders en het meisje hebben nu een beter beeld van de problematiek en hebben daarnaast advies gekregen over een mogelijk vervolgtraject.