Aan het woord: Dennis BAstiaansen, kinder- en jeugdpsychiater

De 12-jarige Freek met PDD-NOS is gevoelig voor prikkels en heeft veel structuur nodig. Freek werd bij ons aangemeld voor klinische opname. Thuis was hij vaak boos en zijn ouders wisten niet meer hoe ze met zijn gedrag moesten omgaan. Het hele gezin leed eronder.

Verschillende onderzoeken en therapieën

In het intaketraject zijn verschillende onderzoeken en gesprekken gehouden waarin we samen met Freek en zijn ouders doelen hebben afgesproken. Tijdens de opname ging Freek naar zijn oude school. Hij kreeg individuele creatieve therapie, psycho-educatie over autisme en leerde op de groep hoe hij beter met zijn boosheid kan omgaan. Zijn medicatie is aangepast en zijn ouders hebben gesprekken met de systeemtherapeut gehad. Samen oefenden ze veel op de groep aan de doelen, waarbij de groepsleiding met hen meekeek. Ook was er gezinspsychomotore therapie.

Thuis aan doelen werken

Aan het einde van de opname werkten Freek en zijn ouders meer thuis aan de doelen. In het nazorgtraject kwam de groepsleiding nog regelmatig bij Freek thuis om het geleerde vast te houden.